Czas stracony

 

Lampa, która nie zaświeci,

Matka, co nie urodzi dzieci,

Ptak, co nigdy nie zaśpiewa,

Wiatr, a nie zaszumią drzewa,

Serce, które nie zabije,

Miłość, która nie ożyje,

Ogień, który nie ogrzeje,

Owoc, który nie dojrzeje,

Słońce, jakie nie wzejdzie,

Noc, która nie nadejdzie,

Zimno, które nie ostudzi,

Dzwon, co nikogo nie zbudzi,

Dzban, co się nie napełni,

Życzenie, które się nie spełni,

Dusza, której nikt nie zbawi,

Pokarm, który się nie strawi,

Czas, co nigdy nie minie,

Rzeka, która nie popłynie,

Miód goryczą przesycony,

Uśmiech w bólu osadzony,

Woda, co nie zgasi pragnienia

Człowiek, co nie ma sumienia

Świat, w którym nie ma ludzi

Dlaczego nikt mnie nie obudzi?

 

Dodaj komentarz