Czas stracony

  Lampa, która nie zaświeci, Matka, co nie urodzi dzieci, Ptak, co nigdy nie zaśpiewa, Wiatr, a nie zaszumią drzewa, Serce, które nie zabije, Miłość,[…]

Kontynuuj czytanie …